ماشینکاری سوپر آلیاژها(قسمت دوم)

سوپر آلیاژهای پایه نیکل: آلیاژهای پایه نیکل از معروفترین و پر مصرف ترین گروه سوپر آلیاژها می باشند و به دو دسته پایه نیکل و پایه نیکل-آهن تقسیم می شوند. برای آلیاژهای پایه نیکل بین 60 تا 70 درصد مواد آن از نیکل تشکیل شده است و برای آلیاژهای پایه…